Python u 6 lekcija

Prije uvođenja online modela nastave, UPINITK je pokrenuo program pripreme učenika osnovnih škola za predstojeća gradska/općinska i kantonalna takmičenja u programiranju putem portala upinitk.ba i arena.petlja.org. Program priprema traje i u novom modelu nastavnog procesa. U slučaju da se vratimo klasičnom modelu nastavnog procesa u skorije vrijeme, razmotrićemo mogućnost pomjeranja održavanja gradskih/općinskih odnosno kantonalnog takmičenja u programiranju. U slučaju da model online nastave potraje, razmatramo mogućnost uvođenja online kvalifikacija putem odgovarajućih platformi.

Pored svesrdnog zalaganja nastavnika informatike da učenike privuku programiranju, UPINITK je angažovao i mlade studente-volontere iz BH Futures Foundation da svoje znanje iz programiranja prenesu na mlađe generacije. Studenti-volonteri će kroz 6 časova Python lekcija, korištenjem ZOOM webinara dočarati učenicima čari programiranja a ujedno prenijeti i svoja iskustva iz polja informaciono komunikacionih tehnologija.

Molimo nastavnike da ovaj obrazac proslijede do učenika koji imaju želju da upoznaju čari programiranja kroz programski jezik Python. Broj mjesta je ograničen na 50.
Za realizaciju ovog događaja postoji i pismena saglasnost Ministarstva obrazovanja nauke i kulture TK broj 10/1-34-6812-1/21 od 7.4.2021.

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE UTORAK 13.4.2021.
UČENICIMA ĆE NAKON TOGA NA NJIHOVE E-MAIL ADRESE BITI PROSLIJEĐENI PRISTUPNI PODACI ZA ONLINE UPOZNAVANJE SA STUDENTIMA-VODITELJIMA I PROGRAMOM RADA RADIONICA.

Obrazac prijave za Python radionice se nalazi na linku.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsRx0aMpsWNCaDfX_AlnT1D8-TJKHfFsvEJHRTHWo7_xG4Zg/viewform?usp=sf_link

Komentari su zatvoreni.