PyKids in 6 lessons

PyKids in 6 lessons je aktivnost koja je realizovana povodom evropske sedmice programiranja i Meet and Code TK 2021 u saradnji Udruženja profesora i nastavnika informatike Tuzlanskog kantona i BH Futures Foundation. Aktivnost je realizovana shodno saglasnosti Ministarstva obrazovanja i nauke TK i Pedagoškog zavoda Tuzla.

Ovaj projekat je podrazumijeva upoznavanje učenika sa tehnikama programiranja u programskom jeziku Python. Edukaciju je vršila grupa volontera BH Futures Foundation: Nina Stefanović, Bojan Bulatović i Bojan Derajić.

Učenici su podijeljeni u dvije grupe, početni i napredni nivo. Tokom edukacije učenici su projicirali svoje znanje edukatorima kroz razne tipove zadataka. Kao platformu za online učenje su koristili platformu Google Classroom.

Nakon završene edukacije učenici su imali priliku da svoje znanje predstave kroz tri kola nagradnog takmičenja. Takmičenje je organizovano u kombinaciji ZOOM video linka i Kahoot kviza a kao motivaciju za učešće uključene su i novčane nagrade. Prvo mjesto 150 KM, drugo mjesto 100 KM i treće mjesto 50 KM.

U takmičenju PyKids in 6 lessons je učestvovalo je 28 učenika osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona a najbolje rezultate nakon tri kola su imali:

1.mjesto – Adnan Hajdić, JU OŠ “Hasan Kikić” Gračanica (nagrada 150 KM)

2.mjesto – Ahmed Mrakanović, JU OŠ “Đurđevik” Đurđevik (nagrada 100 KM)

3. mjesto – Anel Salibašić, JU OŠ “Lukavac Grad” Lukavac (nagrada 50 KM) 

Zahvaljujemo se učenicima na učešću u projektu “PyKids in 6 lessons”, edukatorima na uspješno i efikasno organizovanim radionicama a najboljim učenicima u nagradnom takmičenju “PyKids in 6 lesson” za odlične rezultate.

Komentari su zatvoreni.