CS: Sifra

Šifra

Damir želi da napravi account za elektronsku kupovinu putem interneta. Prilikom registracije novog naloga, pored korisničkog imena zahtijeva i upisivanje šifre. No svaki put kada upiše šifru, software mu ukaže da je šifra slaba. Zaboravio je da pročita uvjete o jačini šifre a koji glase:

“Šifra je JAKA ukoliko sadrži velika i mala slova, posebni znak ili broj i ima najmanje 8 znakova. U suprotnom šifra je SLABA i prijeti opasnost da nalog bude srušen od strane zlonamjernih napadača”.

Napišite program koji će testirati šifru koju Damir unese.

Ulaz

  • U jednom jedinom redu se nalazi tekst koji predstavlja šifru

Izlaz

  • U jednom jedinom redu se nalazi tekst SLABA ili JAKA shodno tekstu zadatka

Primjer:


 Ulaz

skdkadsd

Izlaz

SLABA

 Ulaz

Ad/1reZ

Izlaz

SLABA

 Ulaz

Ktmr1#Sl

Izlaz

JAKA


Komentari su zatvoreni.