Vodič za pripravnike

Na osnovu člana 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj:12/9, 8/11 i 10/13) člana 77. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Tuzlanskog kantona 6/04, 7/05 i 17/11) člana 115. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (Službene novine Tuzlanskog kantona 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana _______2015. godine donosi

 

Uredbu

o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona


 1. Opšte odredbe
 2. Ostvarivanje pripravničkog staža
 3. Postupak polaganja stručnog ispita
 4. Posebne odredbe
 5. Prijelazne i završne odredbe

Program polaganja stručnog ispita


 1. Opšti dio
 2. Posebni dio

Obrasci


 1. Obrazac br.1 (Plan stažiranja)
 2. Obrazac br.2 (Evidentni list)
 3. Obrazac br.3 (Izvještaj o rezultatima stažiranja za pripravnika-volontera)
 4. Obrazac br.4 (Prijava za polaganje stručnog ispita)
 5. Obrazac br.5 (Zapisnik o obavljenom stručnom ispitu – izdaje Komisija za polaganje stručnog ispita)
 6. Obrazac br.6 (Potvrda o položenom stručnom ispitu – izdaje Pedagoški zavod)
 7. Obrazac br.7 (Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – izdaje Pedagoški zavod)

Pripreme za čas informatike