Coding Cup TK 2021

Coding Cup TK 2021 Juniori


Coding Cup TK 2021 Juniori je projekat  koji ima za cilj promovisanje i popularizaciju programiranja kod učenika osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu. Projekat se sastoji iz dva dijela: takmičenje učenika kroz tri kola te zimske škole programiranja.

Raspored takmičenja:

1. kolo
21.novembar 2021.
2. kolo
5.decembar 2021.
3. kolo
19.decembar 2021.
Zadaci Zadaci Zadaci
Testni primjeri Testni primjeri Testni primjeri
Rješenja Rješenja Rješenja
Top 5 lista – Coding Cup TK 2021 Juniori 1.kolo

Poz Takmičar Penali Bod Mentor Škola
1. Mujčić Ajdin 27 90 Edis Kalajac JU OŠ “Dubrave” Dubrave, Živinice
2. Ahmed Mrakanović 11 76 Mirzeta Butković JU OŠ “Đurđevik” Đurđevik, Živinice
3. Hajdić Adnan 21 60 Seada Hodžić JU OŠ “Hasan Kikić” Gračanica
4. Gabeljić Emina 7 35 Zumreta Saletović JU OŠ “Grivice” Banovići
5. Brkić Tarik 5 30 Zumreta Saletović JU OŠ “Grivice” Banovići
Top 5 lista – Coding Cup TK 2021 Juniori 2.kolo

Poz Takmičar Penali Bod Mentor Škola
1. Gabeljić Emina 19 110 Zumreta Saletović JU OŠ “Grivice” Banovići
1. Brkić Tarik 19 110 Zumreta Saletović JU OŠ “Grivice” Banovići
2. Hajdić Adnan 21 110 Seada Hodžić JU OŠ “Hasan Kikić” Gračanica
3. Mrakanović Ahmed 26 110 Mirzeta Butković JU OŠ “Đurđevik” Đurđevik, Živinice
4. Salibašić Anel 32 110 Edisa Bektić JU OŠ “Lukavac Grad” Lukavac
5. Mujčić Ajdin 24 106 Edis Kalajac JU OŠ “Dubrave” Dubrave, Živinice
Top 5 lista – Coding Cup TK 2021 Juniori 3.kolo

Poz Takmičar Penali Bod Mentor Škola
1. Kurtović Iman 17 89 Edina Kozarević JU Prva OŠ Živinice
2. Kasumović Bekir 11 75 Amira Kovačević JU OŠ “Poljice” Poljice,Lukavac
3. Salibašić Anel 12 67 Edisa Bektić JU OŠ “Lukavac Grad” Lukavac
4. Adnan Hajdić 17 54 Seada Hodžić JU OŠ “Hasan Kikić” Gračanica
5. Mrakanović Ahmed 10 45 Mirzeta Butković JU OŠ “Đurđevik” Đurđevik, Živinice
5. Mujčić Ajdin 10 45 Edis Kalajac JU OŠ “Dubrave” Dubrave, Živinice

 

Coding Cup TK 2021 Seniori


Coding Cup TK 2021 Seniori je projekat  koji ima za cilj promovisanje i popularizaciju programiranja kod učenika osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu. Projekat se sastoji iz dva dijela: takmičenje učenika kroz tri kola i zimske škole programiranja.

Raspored takmičenja:

1. kolo
21.novembar 2021.
2. kolo
5.decembar 2021.
3. kolo
19.decembar 2021.
Zadaci Zadaci Zadaci
Testni primjeri Testni primjeri Testni primjeri
Rješenja Rješenja Rješenja
Top 5 lista – Coding Cup TK 2021 Seniori 1.kolo

Poz Takmičar Penali Bod Mentor Škola
1. Buzadžić Eldar 18 68 Nedžad Husičić JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić” Gračanica
2. Hasanović Edin 6 64 Melisa Zahirović JU MS elektrotehnička škola Tuzla
3. Avdibašić Sakib 11 60 Minina Horozić JU MS elektrotehnička škola Tuzla
4. Babić Borna 18 56 Slađana Pejić JU MS elektrotehnička škola Tuzla
5. Rakovac Kanita 14 45 Mirela Šehović JU Gimnazija “Meša Selimović” Tuzla
Top 5 lista – Coding Cup TK 2021 Seniori 2.kolo

Poz Takmičar Penali Bod Mentor Škola
1. Babić Borna 17 75 Slađana Pejić JU MS elektrotehnička škola Tuzla
2. Suljić Mahir 31 75 Ermin Džanković JU MSŠ Srebrenik
3. Hasanović Edin 24 58 Melisa Zahirović JU MS elektrotehnička škola Tuzla
4. Avdibašić Sakib 6 43 Minina Horozić JU MS elektrotehnička škola Tuzla
5. Kakeš Azur 7 37 Hajrija Šišić JU Gimnazija Živinice
Top 5 lista – Coding Cup TK 2021 Seniori 3.kolo

Poz Takmičar Penali Bod Mentor Škola
1. Babić Borna 14 74 Slađana Pejić JU MS elektrotehnička škola Tuzla
2. Avdibašić Sakib 18 71 Minina Horozić JU MS elektrotehnička škola Tuzla
3. Eldar Buzadžić 20 68 Nedžad Husičić JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić” Gračanica
4. Suljić Mahir 22 67 Ermin Džanković JU MSŠ Srebrenik
4. Rakovac Kanita 22 67 Mirela Šehović JU Gimnazija “Meša Selimović” Tuzla
5. Brčaninović Enes 11 59 Hajrija Šišić JU Gimnazija Živinice

Detaljni rezultati će biti proslijeđeni e-mailom mentorima i učenicima.

Komentari su zatvoreni.