Organi udruženja

Organi Udruženja su:

  • Skupština
  • Predsjedništvo
  • Nadzorni odbor

Udruženje može imati i sekcije za

  • Osnovnu školu
  • Srednju školu
  • Izdavačku djelatnost
  • Za projekte

Predsjedništvo po potrebi obrazuje i povremene komisije i druga svoja radna tijela.Djelokrug, način rada i sastav komisija i drugih radnih tijela regulira se Poslovnikom o radu Predsjedništva Udruženja.

Komentari su zatvoreni.