Plan aktivnosti

Plan aktivnosti u 2021.godini

Plan aktivnosti u 2021. godini je podijeljen u pet oblasti:

 • Jačanje organizacione strukture
 • Profesionalno usavršavanje prosvjetnih radnika
 • Saradnja sa medijima
 • Status prosvjetnih radnika
 • Takmičenja

1. Jačanje organizacione strukture

 • Formiranje
  • Aktiva profesora i nastavnika informatike osnovnih škola po gradovima/općinama
  • Aktiva profesora informatike srednjih škola po gradovim/općinama
  • Sektora za projektovanje
  • Predsjedništvo Udruženja
  • Nadzorni odbor Udruženja
 • Usvajanje pravilnika rada Udruženja
 • Usvajanje redovnog rasporeda sastanaka sa svakim od sektora Udruženja
 • Poboljšavanje interne komunikacije
 • Uvođenje operativnog planiranja
 • Izrada trogodišnjeg akcionog plana

2. Profesionalno usavršavanje prosvjetnih radnika

 • Organizovanje stručnih skupova i seminara za prosvjetne radnike
 • Uspostavljanje saradnje sa Fakultetima, firmama i udruženjima koja se bave IT tehnologijama
 • Organizovati da svaki sektor bude organizator jednog tromjesečnog sastanka ili radne aktivnosti
 • Identificiranje članova koji su zainteresirani za aktivnije djelovanje Udruženja
 • Informisanje o dostupnim obukama
 • Prikupljanje informacija od članstva o potrebama obuke
 • Izrada plana obuke za 2021.godinu
 • Izrada tromjesečnog biltena

3. Saradnja sa medijima

 • Objavljivanje brošura i ostalih relevantnih informacija na web stranici Udruženja
 • Redovno ažuriranje web stranice sa najnovijim informacijama o Udruženju
 • Redovne konferencije za novinare i televiziju o svim značajnim aktivnostima Udruženja
 • Poboljšanje saradnje sa sličnim udruženjima u BiH i inostranstvu
 • Poboljšanje saradnje sa lokalnom upravom, Ministarstvom obrazovanja,nauke,kulture i sporta, Pedagoškim zavodom i sl.
 • Poboljšanje međunarodne saradnje
 • Učestvovanje barem na jednom međunarodnom događaju.

4. Status prosvjetnih radnika

 • Sakupljanje i prosleđivanje relevantnih informacija kako bi članstvo bilo stalno obaviješteno
 • Prikupljanje podataka od članova o njihovim potrebama vezanim za opremu i radni prostor
 • Utvrđivanje prioriteta za opremu i radni prostor
 • Usvajanje prioriteta na Godišnjoj skupštini i dostavljanje istih MONKS TK
 • Organizovanje sastanaka sa raznim partnerima kako bi se našlo rješenje za prioritetne potrebe
 • Organizovanje edukativnih tribina i seminara

5. Takmičenja

 • Pisanje projekata i učešće na konkursima za finansiranje realizacije takmičenja
 • Formiranje odbora za takmičenja, podjela zaduženja i formiranje organizacionog odbora takmičenja
 • Konkurisanje kod MONKS TK za ulazak u zvanični kalendard takmičenja iz opće informatike u školskoj 2020./2021. ili 2021./2022.
 • Podjela takmičenja iz opće informatike na dva dijela
  • za osnovnu školu
  • za srednju školu
 • Učešće u kreiranju zadataka
 • Realizacija takmičenja

Komentari su zatvoreni.