Osnovne škole – zadaci za vježbu

Prosta linijska struktura


 1. Abakus
 2. Brzina
 3. Dan jabuke
 4. Nova godina
 5. Prozori
 6. Pokvareni mobitel
 7. Popust
 8. Površina imanja
 9. Stepenice
 10. Taksi

Struktura grananja


 1. Braća
 2. Dame
 3. Dani u sedmici
 4. Kazne za brzinu
 5. Rođendan
 6. Sijalice
 7. Školarina
 8. Trouglovi

Ciklična struktura


 1. Formula
 2. Pedometar
 3. Šifra

Pripreme za gradska/općinska takmičenja 2019


 1. Pripreme za takmičenje 1.kolo
 2. Pripreme za takmičenje 2.kolo
 3. Pripreme za takmičenje 3.kolo

Zadaci sa gradskih/općinskih takmičenja 2019


 1. Bilten sa I gradskog/općinskog takmičenja učenika osnovnih škola u programiranju

Pripreme za gradska/općinska takmičenja 2021


 1. Pripreme za takmičenje – 1.kolo
 2. Pripreme za takmičenje – 2.kolo

Komentari su zatvoreni.