PLS: Brzina

Brzina

Joe voli da prati utrke Formule 1 na TV. U dnu ekrana ima priliku da prati prolazno vrijeme i srednju brzinu vozača nakon svakog pređenog kruga. No nigdje nije imao priliku da vidi kolika je dužina staze. Malom Joe treba pomoći da izračuna kolika je ukupna dužina staze ako je poznato vrijeme i prosječna brzina kojom vozač bolida obiđe cijeli krug.

U svom posljednjem segmentu, staza ima pravac u kojem se mjeri vrijeme finiša tj. vrijeme od krivine pa do cilja, kada bolid konstano ubrzava. Joe interesuje za koje vrijeme će bolid uvećati brzinu za 100 km/h ako je poznata dužina pravca i maksimalna brzina bolida na cilju. Kao početna brzina se smatra srednja brzina bolida a krajnja brzina je maksimalna brzina bolida

Ulaz

Na ulazu se nalaze 4 vrijednosti svaka u novom redu:

  • U prvom redu se nalazi vrijeme izraženo u sekundama za koje je vozač prešao cijelu stazu
  • U drugom redu se nalazi prosječna brzina kojom vozač vozi duž cijele staze izražena u km/h
  • U trećem redu se nalazi najveća brzina koju razvija na cilju izražena u km/h
  • U posljednjem redu se nalazi dužina pravca izražena u metrima

Izlaz

  • U prvom redu se nalazi dužina staze izražena u metrima
  • U drugom redu se nalazi vrijeme ubrzavanja do 100 km/h

Primjeri


Ulaz

100
200
250
300

Izlaz

7200
33.33


Objašnjenje

Pređeni put se dobije kao proizvod srednje brzine i vremena za koje vozač obiđe cijeli krug. Potrebno je pretvoriti km/h u m/s.  Ubrzanje do 100 km/h se dobija na osnovu proporcije (Vmax-Vsr)/t=100/t1.

Komentari su zatvoreni.