Osnovne škole – školska takmičenja

Nivoi takmičenja

Učenici osnovnih škola u školskoj 2020./2021. u okviru predmeta informatike ,takmiče se u programiranju na tri nivoa:

 • Školsko takmičenje
 • Gradsko/Općinsko takmičenje
 • Kantonalno takmičenje

Učenici koji ostvare najbolji plasman na kantonalnom takmičenju iz programiranja stiču pravo učešća na  Državnom takmičenju iz programiranja (BHOI 2021).

Školsko takmičenje

Školsko takmičenje iz informatike sprovodi Komisija za školsko takmičenje iz informatike koja će pratiti regularnost takmičenja. Komisiju za školsko takmičenje imenuje direktor škole a čine je nastavnici informatike , nastavnici tehničke kulture ili drugi nastavnici ukoliko nema dovoljan broj za članove Komisije .

Komisiju čine najmanje dva a najviše tri člana. Školsko takmičenje u programiranju mogu organizovati i profesori i nastavnici informatike i tehničke kulture a o tome prethodno moraju obavijestiti direktora škole. Direktor škole treba  izdati rješenja članovima Komisije a na osnovu izvještaja potpisati uvjerenje o uspješno organizovanom školskom takmičenju.

U izvještaj o organizaciji takmičenja, Komisija za školsko takmičenje će direktoru škole dostaviti pitanja za školsko takmičenje u programiranju koje sastavlja Komisija za školsko takmičenje u programiranju, izvještaj o organizaciji takmičenja, spisak učenika koji su učestvovali na takmičenju i rezultate takmičenja.

Na školskom takmičenju u programiranju mogu učestvovati svi učenici od 6 do 9 razreda koji poznaju osnovnu programsku strukturu (prostu linijsku, strukturu grananja i strukturu petlji) ili bar djelimično. Broj takmičara je limitiran brojem računara sa kojima škola raspolaže a organizator takmičenja shodno svojim mogućnostima i definisati.

Takmičenje će se realizovati u programskim jezicima Python, C/C++,QBasic putem online kompajlera ili putem odgovarajućih softvera za razvoj aplikacija (Dev C++, Code::Block, Python, QBasic). Kriterij bodovanja određuje Komisija za školsko takmičenje u programiranju shodno težni zadataka. Takmičenje se obavlja u učionici pod nadzorom Komisije za školsko takmičenje Broj takmičara koji prolazi na općinsko takmičenje će biti definisan na osnovu informacija o raspoloživom broju računara, organizatora općinskog takmičenja iz programiranja.

Ukoliko škola nema dovoljan broj učenika da organizuje školsko takmičenje u programiranju, tada može prijaviti na općinsko takmičenje onoliko učenika koliko joj pripada po ključu a najmanje jednog takmičara. U tom slučaju nema potrebe za formiranjem Komisije za sprovođenje školskog takmičenja.

Zadaci Komisije za školsko takmičenje:

 1. Sprovodi regularnost takmičenja
 2. Upoznaje učenike sa pravilnikom bodovanja
 3. Ocjenjuje radove i objavljuje rezultate
 4. Imenuje učenike za općinsko takmičenje u programiranju
 5. Izvještava direktora i predsjednika Odbora za sprovođenje takmičenja na nivou TK o rezultatima takmičenja

Članovima Komisije za školsko takmičenje po kriteriju vrednovanja nastavnika u vannastavnim aktivnostima pripada 1 bod u slučaju izdavanja rješenja ili uvjerenja o održavanju ovog nivoa takmičenja.

Školsko takmičenje traje 80 minuta i učenici rješavaju 4 zadatka sljedećg tipa:

 1. Prosta linijska struktura
 2. Naredbe grananja, ugniježdene i lančane naredbe grananja
 3. Naredbe petlji, petlja u petlji,
 4. Nizovi i stringovi 

Prijedlozi zadataka za školska takmičenja slijede uskor …

Komentari su zatvoreni.