O nama

 

Udruženje profesora i nastavnika informatike u Tuzlanskom kantonu je nastalo zahvaljujući inicijativi grupe savjetnika, profesora i nastavnika informatike koji su prepoznali potrebu ujedinjenja svih profesora i nastavnika  na Tuzlanskom kantonu koji imaju cilj unapređenje nastavnog procesa iz informatike.

Osnivačka skupština je održana na Jahorini, 15.11.2016. , tokom održavanja seminara na temu “Sigurni i spojeni – u susret virtuelnom okruženju sigurnom za djecu”.

Udruženje je upisano u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 496/17, dana  3.2.2017. godine.

Naziv udruženja je: Udruženje profesora i nastavnika informatike u Tuzlanskom kantonu.
Skraćeni naziv udruženja je: UPiNITK.
Sjedište udruženja je: Tuzla, Bosne Srebrene broj 119.

Uvjerenje o poreznoj registraciji je izdato 19.5.2017. godine. a identifikacioni broj  je 4210286220001 .
Udruženje UPINITK je registrovano u Poreznoj upravi Federacije BiH , Kantonalni porezni ured Tuzla.

Naziv djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti:  Djelatnost ostalih članskih organizacija, d.n.
Šifra djelatnosti KD BiH 2010:      94.99
Šifra djelatnosti prema KD:            91.330

Komentari su zatvoreni.