Osnovne škole – gradska/općinska takmičenja

Gradska / općinska takmičenja

Gradsko/općinsko takmičenje iz informatike sprovodi Komisija za gradsko/općinsko takmičenje iz informatike a koje imenuje Odbor za takmičenja pri udruženju UPINITK u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzla.

Komisija za gradsko/općinsko takmičenje iz programiranja prati regularnost takmičenja. Pitanja sastavlja Odbor za organizaciju takmičenja pri udruženju UPINITK u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzla.

Komisiju za gradsko/općinsko takmičenje čine najmanje tri, a najviše pet članova.  Propozicije takmičenja (pravila, vrijeme i žalbe) će biti poznate na dan takmičenja.

Broj učenika koji će učestvovati na Kantonalnom takmičenju će biti definisan na osnovu ključa koji će biti unaprijed definisan. Broj takmičara zavisi od toga sa kojom računarskom opremom raspolaže organizator gradskog/općinskog takmičenja.

Na gradskim/općinskom takmičenju učestvuju učenici koji su ostvarili najbolje rezultate na školskim takmičenjima. Komisija za općinsko takmičenje će dobiti zadatke na dan takmičenja putem elektronske pošte. Takmičenje će se odvijati putem web stranice ARENA.PETLJA.ORG  ili u nedostatku internet veze korištenjem odgovarajućih aplikacija: Python, C/C++, Qbasic.

Na kantonalnom takmičenju učenici neće moći programirati u Qbasicu, nego se moraju prilagoditi propozicijama državnog takmičenja a koje prihvataju C/C++, Python, Java kao programske jezike za takmičenja

Ukoliko na području jedne općine postoji onoliko zainteresiranihj takmičara koliko općini pripada po ključu ili manje, tada nema potrebe za organizovanjem općinskog takmičenja. Odbor za takmičenje na nivou TK automatski uvrštava ove učenike na kantonalno takmičenje.

Na takmičenju dežuraju nastavnici škole domaćina po mogućnosti da ne predaju informatiku ili tehničku kulturu. S obzirom na vrijeme trajanja samog takmičenja, moguće je uvesti više dežurnih nastavnika koji se mogu smjenjivati.

Zadaci Komisije za gradsko/općinsko takmičenje

 1. Sprovodi regularnost takmičenja
 2. Upoznaje učenike sa pravilnikom bodovanja
 3. Ocjenjuje radove i objavljuje rezultate
 4. Imenuje učenike za kantonlano takmičenje u programiranju
 5. Izvještava odgovornu osobu u Pedagoškom zavodu i predsjednika Odbora za sprovođenje takmičenja na nivou TK o rezultatima takmičenja
 6. Rješava žalbe po pitanju takmičenja na općinskom nivou

Članovima Komisije za općinsko takmičenje po kriteriju vrednovanja nastavnika u vannastavnim aktivnostima pripada 2 boda u slučaju izdavanja rješenja ili uvjerenja o održavanju ovog nivoa takmičenja.

Zadatak škole domaćina:

 1. Obezbijedi higijensko epidemiološke mjere (dezinficirane prostorije, računari ,tastature)
 2. Obezbijediti sigurnu udaljenost između učenika tokom takmičenja
 3. Obavezati nošenje maske prilkom ulaska u prostoriju kao i dezinfekcija ruku
 4. Računari trebaju imati konekciju na internet i instalirane programe Python 3 , Dev C++, QBasic
 5. Obezbijediti dežurne nastavnike i učenike za praćenje mjera i fotografisanje
 6. Kreirati Bilten takmičenja čiji će uzorak biti proslijeđen naknadno školi domaćinu na popunjavanje.

Takmičari treba da obrate pažnju na sljedeće tipove zadataka.:

 1. Naredbe grananja, ugniježdene i lančane naredbe grananja
 2. Višestruke i ugniježdene petlje
 3. Jednodimenzionalni i višedimenzionalni nizovi
 4. Stringovi

Spisak prijavljenih škola

 

Komentari su zatvoreni.