Nadzorni odbor

Izdvojeno iz Statuta

Član 24.

Nadzorni odbor broji tri člana koje bira Skupština Udruženja.
Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno članovi Predsjedništva Udruženja.
Nadzorni odbor kontrolira materijalno-finansijsko poslovanje Udruženja, sprovođenje odluka Predsjedništva Udruženja i o tome informira članstvo i organe Udruženja najmanje jednom godišnje u svom redovnom ili vanrednom izvještaju.
U svom radu Nadzorni odbor sarađuje sa drugim organima Udruženja.
Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Članovi Nadzornog odbora

Na 3. redovnoj sjednici Skupštine Udruženja održanoj 21.01.2020. u KŠC “Sv.Franjo” u Tuzli, izabrana su tri člana u Nadzorni odbor:

  1. Šehović Mirela,prof.
  2. Slomić Elvira, prof.
  3. Dedić Enis,prof.

Komentari su zatvoreni.