Osnovni podaci

Udruženje je upisano u registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I, pod rednim brojem 496/17, dana 3.2.2017.

Zvanično je registrovan u Poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Tuzla od 19.5.2017.godine .

Naziv udruženja Udruženje profesora i nastavnika informatike u Tuzlanskom kantonu
Skraćeni naziv UPINITK
Sjedište udruženja Tuzla, Bosne Srebrene 119
Identifikacioni broj 4210286220001

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

  1. širenje i unapređivanje svih informatičkih disciplina i njihovih primjena u Tuzlanskom kantonu,
  2. unapređivanje nastavnih planova i programa, standarda i normativa u saradnji sa obrazovnim vlastima, unapređivanje nastave informatike na svim nivoima obrazovanja,
  3. podizanje nivoa stručnih kompetencija i naučnih znanja članova Udruženja, organiziranjem konferencija, stručnih i naučnih predavanja, seminara, savjetovanja, simpozija i razgovora
  4. otkrivanje, podsticanje i pomaganje razvoja informatičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola, te studenata na visokoškolskim ustanovama,
  5. organizovanje takmičenja iz informatike
  6. popularizacija informacionih tehnologija i osnaživanje njihove uloge i mjesta u ukupnom društvenom razvoju,
  7. izdavanje časopisa, udžbenika, priručnika i drugih publikacija u domenu djelovanja Udruženja
  8. saradnja sa preduzećima i firmama, odgovarajućim organima i sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu radi razmjene informacija i iskustava, organiziranje aktivnosti i poduzimanje mjera kojim se unapređuju informacione nauke, afirmira njihova uloga i značaj.

Udruženje će djelovati na području Tuzlanskog kantona.

Komentari su zatvoreni.