Sektor za srednje obrazovanje

Zadaci sektora za srednje obrazovanje su:

 • Unapređenje obrazovnog procesa u nastavi informatike u srednjim školama
 • Organizovanje i izvođenje stručnih usavršavanja profesora i nastavnika u srednjim školama
 • Organizovanje i izvođenje edukacija (predavanje, radionice, seminari)
 • Predlaganje nastavnih planova i programa Pedagoškom zavodu TK
 • Praćenje , proučavanje i unapređenje razvoja informacionih tehnologija i njihova primjena u obrazovnom procesu
 • Pružanje stručne i metodološke pomoći u području za koje je osnovana
 • Saradnja sa organizacijama koji imaju slične ciljeve u državi, i regiji
 • Organizovanje takmičenje i priprema zadataka za takmičenje
 • Obavljanje i drugih poslova utvrđenih aktima UPINITK-a ili na zahtjev Skupštine, Predsjedništva ili Predsjednika UPINITK-a

 

U sektor za srednje obrazovanje su imenovani sljedeći članovi:

 1. Osman Jahić, prof.
 2. Midhat Umihanić, prof.
 3. Mirela Šehović, prof.
 4. Eldina Planić, prof.
 5. Harčin Fuad, prof.
 6. Nermina Nukić, prof.
 7. Nazifa Sarajlić, prof.

Komentari su zatvoreni.