SG: Dan u sedmici

Dan u sedmici

Mali Edo je počeo u školi da uči dane u sedmici. Učiteljica naglašava, kako bi lakše zapamtili, da se svaki dan u sedmici ponovo javlja nakon 7 dana. Npr. ako je danas ponedjeljak, 14. dan u mjesecu, ponedjeljak će ponovo biti 21. dan u mjesecu, pa 28.dan.

Na kraju im je zadala zadatak: “Ako vam kažem koji dan je prvi dan u mjesecu, možete li mi reći koji dan će biti N-ti dan u mjesecu. Broj N ne smije biti veći od 30 a mjesec februar nećemo razmatrati.”

Učiteljica je danima dala oznake:

  1. Ponedjeljak
  2. Utorak
  3. Srijeda
  4. Četvrtak
  5. Petak
  6. Subota
  7. Nedjelja

Ulaz

  • U prvoj liniji unosi se broj koji predstavlja dan na osnovu gornje šeme
  • U drugoj liniji se nalazi broj N koji predstavlja n-ti dan u mjesecu

Izlaz

  • U jednoj liniji se ispisuje u tekstualnom obliku N-ti dan u mjesecu

Primjer:


 Ulaz

2
18

Izlaz

Petak

 Ulaz

5
25

Izlaz

Ponedjeljak

 Ulaz

1
29

Izlaz

Ponedjeljak

Objašnjenje

U prvom slučaju prvi dan u mjesecu je utorak, zatim 8. dan i 15.dan u mjesecu. 18.dan u mjesecu je petak.


Komentari su zatvoreni.