SG: Kazne za brzinu

Kazne za brzinu

U državi Mezos, vlast se dosjetila kako da disciplinira vozače na autoputu. Uveli su pravilo srednje brzine. To pravilo funkcioniše na sljedeći način: Prilikom ulaska na autoput koji je zatvorenog tipa (sistem naplatnih punktova) registruje se vrijeme ulaska automobila. Na sljedećoj naplatnoj rampi, senzori registruju vrijeme dolaska tog automobila. Udaljenost između dvije rampe, ulazne i izlazne, je X.

Kako se brzina računa kao količnik rastojanja između dvije naplatne rampe i razlike vremena, računar će ispisati i prosječnu brzinu kojoj je putnik vozio. Ako je ona veća od 130 ispisaće PREKORACENJE,  a ukoliko nije ispisuje U GRANICAMA NORMALE.

Napišite program koji na ekranu ispisuje izlaze kako su navedeni u zadatku.

Ulaz

  • U prvom redu se nalaze sati i minute kada je vozač ušao na autoput
  • U drugom redu se nalaze sati i minute na punktu na kojem izlazi sa autoputa
  • U trećem redu se nalazi rastojanje između dva punkta

Izlaz

  • U jednom jedinom redu se ispisuje tekst PREKORAČENJE ako je prekoračio brzinu, odnosno U GRANICAMA NORMALE ako nije.

Primjeri


 Ulaz

11 40
12 40
140

Izlaz

PREKORACENJE

 Ulaz

12 00
13 50
200

Izlaz

U GRANICAMA NORMALE

Ulaz

13 40
15 00
300

Izlaz

PREKORACENJE


Komentari su zatvoreni.