SG: Dame

Dame

Na šahovskoj ploči su postavljene dvije dame. Napisati program koji ispisuje kao rezultat  DA ukoliko se dame napadaju odnosno NE ukoliko se ne napadaju. Dame se napadaju ukoliko se nalaze u istoj koloni ili istom redu ili na istim dijagonalama (uvjet za dijagonale je zbir ili razlika koordinata dama mora biti ista)

Ulaz

  • U prvom redu se nalaze koordinate prve dame M i N
  • U drugom redu se nalaze koordinate druge dame P i Q

Izlaz

  • U jednom redu se ispisuje DA ukoliko se dame napadaju odnosno NE ako se ne napadaju

Primjer


 Ulaz

5 5
7 7

Izlaz

da

 Ulaz

5 4
7 1

Izlaz

ne

 Ulaz

3 1
2 1

Izlaz

da


Komentari su zatvoreni.