SG: Školarina

Školarina

U jednoj privatnoj školi uvedeno je pravilo kojim se određuje iznos popusta koji ostvaruju učenici prilikom upisa u narednu školsku godinu. Učenici sa odličnim uspjehom ostvaruju popust od 40% ukupnog iznosa školarine, sa vrlodobrim 20% a sa dobrim 10%. Takođe, učenici koji su osvojili nagradu na nekom od državnih takmičenja ostvaruju popust od 30% ukupnog iznosa školarine.

Ukoliko neki učenik ispunjava dva kriterijuma za popust primjenjuje se kriterijum po kome je popust veći. Na osnovu punog iznosa školarine, prosječne ocene učenika i informacije o nagradama sa takmičenja odrediti iznos koji učenik treba da plati pri upisu u narednu školsku godinu.

Ulaz

  • U prvoj liniji standardnog ulaza nalazi se pun iznos školarine (realan broj),
  • U drugoj prosječna ocena učenika (realan broj od 2.0 do 5.0) a
  • U trećoj 0 ukoliko učenik nema nagradu ili 1 ukoliko je ima.

Izlaz

  • Iznos školarine koju učenik treba da plati (zaokružen na najbliži ceo broj) navodi se u jednoj linije standardnog izlaza.

Primjer


 Ulaz

4000
4.65
1

Izlaz

2400

 Ulaz

5000
4.25
1

Izlaz

3500

 Ulaz

1000
2.25
0

Izlaz

1000


Komentari su zatvoreni.