PLS: Prozori

Prozori

Mister X gradi stambeni objekat , pri čemu planira nakon izgradnje objekta prodavati stanove. Završio je građevinske radove i potrebno je ubaciti prozore kao i balkonska vrata. Kao svaki poduzetnik želi da formira takvu cijenu kako bi imao profit prilikom prodaje. Trenutno se još nije odlučio koliki je taj procenat nego će ga naknadno upisati.

On računa svoj profit tako što će cijena po kojoj će prozori biti uključeni u prodaju veća za X % u odnosu na nabavnu cijenu. Nabavna cijena se računa na osnovu površine prozora i balkonskih vrata. Naravno u tu cijenu je uračunata i ugradnja prozora.

Vaš zadatak je da napišete program koji će izračunati kolika će biti zarada Mister X na osnovu zadanog procenta ako postoji A otvora za prozore dimenzije MxN i B otvora za balkonska vrata dimenzija PxR.

Dimenzije prozora i vrata su izražene u cm a cijena je zadana na osnovu površie prozora od 1 m2

Ulaz

Na ulazu su zadane sljedeće vrijednosti:

  • U prvom redu broj otvora za prozore A
  • U drugom redu dimenzije otvora izražene u cm M x N(dužina i visina prozora)
  • U trećem redu broj balkonskih vrata B
  • U četvrtom redu dimenzije balkonskih vrata u cm P x R (dužina i visina)
  • U petom redu cijena po m2
  • U posljednjem redu procenat zarade

Izlaz

U jednom jedinom redu je iznosu zarade u KM

Primjer


Ulaz

100
140 120
50
90 210
200
15

Izlaz

7875


Objašnjenje

Površinu prozora M x N pretvoriti u m2 kao i površinu vrata P x R. Ukupnu površinu dobijete kada broj prozora pomožite sa pvršinom prozora a broj rata sa površinom vrata. Ukupnu površinu pomnožite sa cijenom i dobijate iznos u cijeni. Ako upunu cijenu množite sa postotkom dobijate zaradu .

Komentari su zatvoreni.