PLS: Povrsina imanja

Površina imanja

John je mjerio površinu svog imanja koje je u obliku pravougaonika. Zbog nevremena je uspio izmjeriti samo tri strane, sabrao ih i odbio vrijednost M. Sutradan je ponovo pokušao ali ga je opet omelo nevrijeme tako da je izmjerio ovaj put druge tri strane čiji je zbir N.

On smatra da nema potrebe više vršiti mjerenja jer ima dovoljno podataka da izračuna površinu i obim svog imanja. Pomozite mu da izračuna površinu i obim.

Ulaz

  • U prvom redu se nalaze zbir strana prvog mjerenja M
  • U drugom redu se nalazi zbir strana drugog mjerenja N

Izlaz

  • U prvom redu se nalazi površina imanja
  • U drugom redu se nalazi obim imanja

Primjer:


Ulaz

8
10

Izlaz

12.00
8.00


 

Komentari su zatvoreni.