PLS: Abakus

Abakus

Poznato nam je tokom učenja historije razvoja računara da je Abakus najstarija sprava koja je pomagala ljudima da brže računaju. Abakus je bio pravougaonog oblika podijeljen jednom pregradom na dva dijela. U jednom dijelu su bile niske kamenčića koje su imale vrijednost 5 dok su u drugom dijelu bile niske kamenčića koje su imale vrijednost 1.

Joe se dosjetio da modifikuje staru i napravi novu verziju Abakusa koja bi imala tri pregrade a radila bi na sljedećem principu.

Ako bi u prvoj pregradi napravio niz od 5 kamenčića, tada bi u drugoj pregradi postavio 1 kamenčić a u prvoj pregradi bi poništio 5. Ako bi u drugoj pregradi napravio niz od 5 kamenčića tada bi u trećoj pregradi dodao 1 kamenčić a poništio 5 u drugoj pregradi.

Koliku vrijednost daje Abakus ako se u pregradama nalaze kamenčići zadani na osnovu gore postavljenog zadatka.

Ulaz

  • U prvom redu se nalazi broj kamenčića u prvoj pregradi
  • U drugom redu je broj kamenčića u drugoj pregradi
  • U trećem redu je broj kamenčića u trećoj pregradi

Izlaz

  • U jednom jedinom redu se nalazi ukupna vrijednost koju Abakus daje kao rezultat

Primjer


Ulaz

4
2
3

Izlaz

89


 

Komentari su zatvoreni.