SG: Trouglovi

Trouglovi

John je dobio zadatak da napiše program koji će ispitati da li postoji trougao na osnovu zadatih stranica i ako postoji ispisati kakav je trougao a ukoliko ne postoji ispisati tekst NE POSTOJI. Pri tome mora poštovati sljedeća pravila:

  • Trougao postoji ako je zbir bilo koje dvije stranice veći od treće
  • Trougao je jednakostranični ako su mu sve stranice iste. Tada treba ispisati JEDNAKOSTRANICNI
  • Trougao je jednakokraki ako su dvije strane iste i različite od treće. Ispisati JEDNAKOKRAKI
  • Trougao je pravougli ako je kvadrat nad dužom stranicom jednak zbiru kvadrata na kraćim stranicama. Ispisati PRAVOUGLI
  • Trougao je raznostranični ako su mu sve tri stranice različite a nije pravougli. Ispisati u tom slučaju RAZNOSTRANIČNI

Poštujući ova pravila pomozite John-u da napiše program.

Ulaz

  • U prvom redu se nalaze tri cijela broja međusobno odvojena praznim mjestima koja predstavljaju dužine stranica trougla

Izlaz

  • U jednom redu se nalazi ispisan tekst shodno gore postavljenom zadatku

Primjer


 Ulaz

2 3 5

Izlaz

NE POSTOJI

Ulaz

4 4 5

Izlaz

JEDNAKOKRAKI

 Ulaz

6 8 10

Izlaz

PRAVOUGLI


Komentari su zatvoreni.