PLS: Popust

Popust

U cilju privlačenja što većeg broja kupaca, jedan domaći trgovački lanac je pokrenuo zanimljivu
marketinšku kampanju. Naime, obećali su da će svaki račun izdan u toj trgovini umanjiti za zbir
sati i minuta u kojima je taj račun izdan.
Npr., ako je vrijednost računa 65 KM, a vrijeme izdavanja računa 15 sati i 30 minuta, tada će kupac na
blagajni taj račun platiti samo 20 KM.
Ako vrijednost računa nakon umanjenja bude negativna, tada se za novu vrijednost uzima nula.
Napiši program koji će za zadanu početnu vrijednost računa, sat i minutu izdavanja računa, ispisati
novu vrijednost tog računa nastalu nakon zadanog umanjenja.

Ulaz

  • U prvom redu se nalazi vrijednost računa izražena u KM
  • U drugom redu se nalazi sati kada je izdat račun
  • U trećem redu se nalaze minute kada je izdat račun

Izlaz

  • U jednom jedinom redu se nalazi nova vrijednost računa sa popustom

Primjer


Ulaz

65
15
30

Izlaz

20


 

Komentari su zatvoreni.