SG: Sijalice

Sijalice

U sobi postoje plava i žuta sijalica. Tokom jednog dana i jedna i druga su neko vreme bile uključene. Za svaku sijalicu je poznato vreme (u obliku sat, minut, sekund) kada je uključena i kada je isključena.

Napiši program koji određuje koliko vremena je soba bila osvijetljena plavo, koliko vremena je bila osvijetljena zeleno i koliko vremena je bila osvetljena žuto (soba je osvijetljena zeleno dok su istovremeno uključene plava i žuta sijalica).

Ulaz

Sa standardnog ulaza se unosi 12 brojeva (četiri reda sa po tri broja razdvojena razmacima).

  • Prva tri broja predstavljaju sat, minut i sekund uključivanja plave sijalica,
  • naredna tri sat, minut i sekund njenog isključivanja,
  • naredna tri sat, minut i sekund uključivanja žute sijalice i
  • poslednja tri sat, minut i sekund njenog isključivanja.

Izlaz

Na standardni izlaz ispisati tri linije teksta.

  • U prvoj ispisati tri broja razdvojena dvotačkama koja predstavljaju vrijeme (u satima, minutima i sekundama) koje je soba bila obojena plavo.
  • U narednoj liniji u istom obliku ispisati vrijeme koje je soba bila obojena zeleno i
  • u poslednjoj liniji u istom obliku ispisati vrijeme koje je soba bila obojena žuto.

Primjer:


 Ulaz

13 15 0
14 20 0
13 45 0
15 30 0

Izlaz

0:30:0
0:35:0
1:10:0

 Ulaz

10 50 20
12 40 11
8 45 30
10 30 20

Izlaz

1:49:51
0:0:0
1:44:50


Objašnjenje

U prvom slučaju, žuta sijalica počinje sjati prije nego što se plava isključila tako da je u vremenu od 13:45:0 do 14:20:0 sjala zelena sijalica (0:35:0). Plava sijalica je sjala od 13:15:0 do 13:45:0 (0:30:0), dok je žuta sjala od 14:20:0 do 15:30:0 (1:10:0)

Komentari su zatvoreni.