Održana Prva Skupština UPINITK-a u proširenom sastavu

U subotu, 21.10.2017. u amfiteatru KŠC “Sveti Franjo” u Tuzli održana je Prva sjednica Skupštine Udruženja profesora i nastavnika informatike u Tuzlanskom kantonu. 

Cilj ove sjednice je bio da se profesori i nastavnici informatike u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona upoznaju sa ciljevima i zadacima ovog Udruženja i ujedno poveća broj članova.

Prisutne je u uvodnom govoru pozdravio, Predsjednik udruženja UPINITK, Nedžad Husičić i ujedno se zahvalio školi domaćinu KŠC  “Sveti Franjo” u Tuzli na ustupljenom prostoru. Predstavio je i ciljeve Udruženja.

O rezultatima male mature u osnovnim školama i eksternog testiranja za učenike srednjih tehničkih škola, govorio je Josip Vojnić, savjetnik u Pedagoškom zavodu TK. On je takođe iznio i rezultate ankete opremljenosti naših škola sa računarskom opremom i njihovoj uvezanosti u mrežu internet.

Sa anketom o potrebama obuke, kao i razvoju i unapređenju stručne kompetencije članova, prisutne upoznao Nedžad Husičić.

Usvojen je i prijedlog članarine Udruženja u iznosu 24 KM na godišnjem nivou. Prisutni su prihvatili Statut i obavezali se uplatiti članarinu, trajnim nalogom, uplatnicom a neki na licu mjesta.

PAUZA.

Nakon pauze, pristupilo se izboru radnih tijela udruženja:

U Nadzorni odbor su izabrana tri člana:

 1. Hasanović Mehmed , OŠ “Tušanj”, OŠ” Novi Grad”, OŠ “Breške”
 2. Jagodić Izet, MSŠ Živinice
 3. Dedić Enis, OŠ “Tinja”

U Sektor osnovnog obrazovanja izabrani su:

 1. Šišić Elvira, OŠ “Bukinje” Tuzla
 2. Salković Ismet, OŠ “Centar” Tuzla
 3. Seada Hodžić, OŠ “Hasan Kikić” Gračanica
 4. Djedović Maida, II OŠ Gračanica
 5. Murić Mirnesa, OŠ “Gračanica” Živinice
 6. Butković Mirzeta, OŠ “Đurđevik” Živinice
 7. Mujkić Adevija, OŠ “Puračić” Lukavac
 8. Nuhanović Edin, OŠ “Dobošnica” Lukavac
 9. Halilović Nijaz, OŠ “Safvet-beg Bašagić” Gradačac
 10. Pjević Muhamed, OŠ “Rapatnica” Srebrenik
 11. Dorić Elvis, I OŠ Srebrenik
 12. Saletović Zumreta, OŠ “Grivice” Banovići

U Sektor srednjeg obrazovanja izabrani su:

 1. Šehović Mirela, Gimnazija “Meša Selimović” Tuzla
 2. Harčin Fuad, Gimnazija “Meša Selimović” Tuzla
 3. Planić Eldina, MS Rudarska škola i ETŠ Tuzla
 4. Jahić Osman, MSŠ Živinice
 5. Umihanić Midhat, MSŠ Živinice
 6. Nukić Nermina, MSŠ Gračanica
 7. Sarajlić Nazifa, MSŠ “Hasan Kikić” Gradačac

U Sektor za informisanje izabrani su:

 1. Spahić Damir, OŠ “Mejdan” i OŠ “Pazar”
 2. Lučić Ilija, Gimnazija “Živinice”
 3. Husičić Nedžad, Gimnazija “Dr. Mustafa Kamarić” Gračanica

U Sektor za planiranje i izradu projekata izabrani su:

 1. Lučić Ilija, Gimnazija Živinice
 2. Šišić Elvira, OŠ “Bukinje” Tuzla
 3. Sadić Alma, OŠ “Duboki Potok” Srebrenik
 4. Šehović Mirela, Gimnazija “Meša Selimović” Tuzla
 5. Hasanović Mehmed, OŠ “Tušanj”, OŠ” Novi Grad”, OŠ “Breške”

Većinom glasova, Skupština Udruženja, obavezuje Predsjedništvo da u mjesecu januaru 2018. organizuje Drugu sjednicu Skupštine na kojoj bi se raspravljalo o izmjenama Statuta.

U mjesecu decembru 2017. planiran je sastanak sa radnim tijelima zbog izrade Pravilnika o radu Sektora, pripremi i prijedlozima za trogodišnji strateški plan Udruženja kao i drugim prijedlozima vezano za godišnji plan rada Udruženja

 

Komentari su zatvoreni.