Održana II sjednica Skupštine udruženja UPINITK

U četvrtak 17.1.2019. održana je druga redovna Skupština Udruženja profesora i nastavnika informatike u Tuzlanskom kantonu. Domaćin Skupštine a ujedno i konferencije posvećene primjeni informaciono komunikacionih tehnologija u nastavi je bio KŠC “Sveti Franjo” u Tuzli.

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo KŠC “Sveti Franjo” za nesebičnu pomoć i podršku koju su pružili radu ovog udruženja.
Dnevni red je podijeljen na dva dijela:

 1. Izvještaj o radu udruženja u prethodnom periodu 2017.- 2018. i plan za naredni  period 2019. godinu.
 2. Konferencijski dio na temu “Primjena informaciono komunikacionih tehnologija u obrazovanju”

Dnevni red II sjednice Skupštine UPINITK

 1. Izvještaj o radu udruženja u 2018.godini
 2. Finansijski izvještaj u 2018.
 3. Plan rada za 2019.godinu
 4. Finansijski plan za 2019. godinu
 5. Organizacija takmičenja u programiranju za učenike osnovnih škola u TK (Vojnić Josip i Nedžad Husičić). Web stranica takmičenja je uskoro dostupna.

Na prijedlog predsjednika UPINITK, Skupština UPINITK je imenovala novog člana Predsjedništva UPINITK , Delić Nedima, a novi član Nadzornog odbora udruženja UPINITK je Ilija Lučić.

Novi sastav Predsjedništva UPINITK čine:

 1. Nedžad Husičić, predsjednik UPINITK
 2. Damir Spahić, predsjednik Skupštine UPINITK
 3. Delić Nedim, član

Novi sastav Nadzornog odbora UPINITK čine:

 1. Ilija Lučić, prof. informatike u JU MSŠ “Živinice”
 2. Mehmed Hasanović, prof.informatike u JU OŠ “Tušanj” , Tuzla
 3. Dedić Enis, prof. informatike u JU OŠ “Tinja”, Tinja

Konferencijski dio su činile sljedeće tačke dnevnog reda

 1. “Interaktivni digitalni sadržaji u nastavi” – Damir Spahić, prof.informatike u OŠ “Pazar”, Tuzla
 2. “Zaštita računarskih mreža – IP Fire” – Isanović Dino, prof.informatike u OŠ “Hasan Kikić”, Gradačac
 3. “Microsoft u obrazovnim ustanovama” – Omar Krivošija, direktor Microsoft BiH
 4. “Primjena Office 365 for Education” – Adin Begić, Microsoft Innovative Educator

Zahvaljujemo i našim prezentatorima što su nam uspjeli približiti nova tehnološka dostignuća i odgovarajuće softvere za primjenu u nastavi.

Komentari su zatvoreni.