Održana Prva sjednica Odbora takmičenje učenika u programiranju


U četvrtak, 21.2.2019. u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzla održana je prva sjednica Odbora za organizaciju takmičenja učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona  u programiranju (u daljem tekstu Odboru) zajedno sa predstavnikom Pedagoškog zavoda Tuzla, savjetnikom za obrazovanje, Vojnić Josipom.

Predsjednik udruženja UPINITK, Nedžad Husičić, je Odboru podnio izvještaj o broju prijavljenih škola i učenika na prvo školsko takmičenje u programiranju. 

Odbor za organizovanje takmičenja učenika osnovnih škola u TK ispred udruženja UPINITK, čine po jedan predstavnik sa područja svake općine dok grad Tuzla broji dva predstavnika: Elvira Slomić (OŠ Tušanj, Tuzla), Damir Spahić (OŠ Pazar, Tuzla), Mirzeta Butković (OŠ Đurđevik, Živinice), Maida Djedović (Druga OŠ, Gračanica), Dino Isanović (OŠ “Hasan Kikić”, Gradačac), Adevija Mujkić (OŠ Puračić, Lukavac), Zumreta Saletović (OŠ Grivice, Banovići), Muhamed Pjević (OŠ Rapatnica, Srebrenik), Zijad Imamović (OŠ Kladanj, Kladanj), Asmir Jahić (OŠ Vukovije, Kalesija), Amela Imširović (OŠ Klokotnica, Doboj Istok) i  Zekerijah Salihović (OŠ Čelić, Čelić)

Nakon podnešenog izvještaja i analize te konstruktivne diskusije, prisutni članovi Odbora zajedno sa predstavnikom Pedagoškog zavoda su se usaglasili oko sljedećih stavki:

1.Produžiti rok za prijavu osnovnih škola na takmičenje do 1.marta 2019
2.Školska takmičenja organizovati u periodu od 08.-12.aprila 2019.
3.Općinska takmičenja održati 19.aprila 2019. (petak)
4.Kantonalno takmičenje održati 17.maja 2019. (petak)
5.Obezbijediti finansiranje projekta
6.Vrednovati rezultate rada škola, mentora i učenika

U mjesecu martu će se održati tri eksperimentalna online takmičarska kruga, kojom će se učenici pripremati za takmičenja a ujedno vrednovati i stepen usvojenog znanja. Nakon svakog kola vršit će se rangiranje učenika.

Razlog produženja roka za prijave je, po riječima prisutnih članova Odbora, nedovoljna informiranost o organizaciji samog takmičenja. Stoga rok za prijave produžujemo do 1.marta 2019.

Školska takmičenja organizuju Komisije za organizaciju školskog takmičenja a koju čine nastavnik , mentor učenika, i dva nastavnika srodnih predmeta (ako je potrebna pomoć oko ocjenjivanja radova za slučaj offline takmičenja) ili uključiti i pedagoga škole ( u slučaju online takmičenja).

Informacije o održavanju općinskog takmičenja će biti naknadno dostavljene ali će zasigurno biti održane u petak 19.aprila 2019. 

Kantonalno takmičenje u programiranju će se održati u Tuzli, 17.maja 2019..

Pripreme za takmičenje nastavnici mentori mogu vršiti kroz zadatke koji se nalaze na stranici https://petlja.org/biblioteka/r/kursevi/Zbirka

Udruženje se obavezuje da pronađe finansijska sredstva za realizaciju općinskih, kantonalnih i pripreme učenika za državno takmičenje. 

Također se zahtijeva od Ministarstva obrazovanja i nauke TK da pored, već date saglasnosti za organizaciju takmičenja,  da jasne preporuke Pedagoškom zavodu i menadžmentu škola da se vrednuju  škole domaćini, općinskog i kantonalnog takmičenja, mentori učenika i učenici za osvojena mjesta te članovi Komisije.

Komentari su zatvoreni.