Održana III gradska takmičenja iz informatike 2022

U četvrtak 14.aprila 2022. održana su III gradska takmičenja iz informatike za učenike osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona. Takmičenjima je prisustvovalo 104 takmičara iz područja svih gradova i općina TK.

Organizatori takmičenja su bile osnovne škole u saradnji sa Udruženjem profesora i nastavnika informatike u Tuzlanskom kantonu i Pedagoškim zavodom Tuzla.

Bilten sa III gradskih/općinskih takmičenja možte preuzeti klikom na donju sliku

Takmičenja su realizovana u svih 13 gradova/općina Tuzlanskog kantona. Ovdje ćemo prikazati samo po tri takmičara sa najboljim rezultatima po svim gradovima.:

Banovići 

Domaćin takmičenja: JU OŠ “Grivice” Banovići

1.mjesto Gabeljić Emina, JU OŠ “Grivice” Banovići (mentorica Zumreta Saletović)
2.mjesto Brkić Tarik, JU OŠ “Grivice” Banovići (mentorica Zumreta Saletović)
3.mjesto Softić Isak, JU OŠ “Grivice” Banovići (mentorica Zumreta Saletović)

Čelić

Domaćin takmičenja: JU OŠ “Čelić” Čelić

1.mjesto Mehmedović Sadžid, JU OŠ “Humci” (mentor Elvir Jakubović)
2.mjesto Junuzović Zejda, JU OŠ “Čelić” (mentor Samir Krivošija)
3.mjesto Jusufović Aldin, JU OŠ “Vražići” (mentorica Huzejrović Amila)

Doboj Istok

Domaćin takmičenja: JU OŠ “Brijesnica”, Brijesnica Velika

1.mjesto Havić Emina , JU OŠ “Klokotnica” Klokotnica (mentori Amela Imširović i Reuf Ahmetašević)
2.mjesto Hadžić Kenan, JU OŠ “Brijesnica” Brijesnica Velika (mentor Emir Pilavdžić)
3.mjesto Babić Amer, JU OŠ “Klokotnica” Klokotnica (mentor Amela Imširović)

Gračanica

Domaćin takmičenja: JU OŠ “Miričina” Miričina

1.mjesto Hajdić Adnan , JU OŠ “Hasan Kikić” Gračanica (mentorica Seada Hodžić)
2.mjesto Rešidbegović Harun, JU OŠ “Hasan Kikić” Gračanica (mentorica Seada Hodžić)
3.mjesto Husanović Hamza, JU OŠ “Hasan Kikić” Gračanica (mentorica Seada Hodžić)

Gradačac 

Domaćin takmičenja: JU OŠ “Hasan Kikić” Gradačac

1.mjesto Gluhić Amar, JU OŠ “Safvet beg Bašagić” Gradačac (mentorica Mehinović Esada)
2.mjesto Delić Harun , JU OŠ “Hasan Kikić” Gradačac (mentor (Dino Isanović)
3.mjesto Mehić Mehdi, JU OŠ “Saftvet beg Bašagić” Gradačac (mentorica Mehinović Esada)

Kalesija

Domaćin takmičenja: JU OŠ “Vukovije” Vukovije Gornje

1.mjesto, Hamidović Ensar, JU OŠ “Vukovije”Vukovije Gornje (mentor Asmir Jahić)
2.mjesto Muhamedbegović Kenan, JU OŠ “Kalesija” Kalesija (mentor Mešanović Hazim)
3.mjesto Džambić Selman, JU OŠ “Tojšići”, Tojšići (mentor Džambić Admir)

Kalesija

Domaćin takmičenja: JU OŠ “Kladanj” Kladanj

1.mjesto Šuvalić Melisa, JU OŠ “Kladanj” Kladanj (mentorica Hasić Aida)
2.mjesto Krekić Benjamin, JU OŠ “Kladanj” Kladanj (mentorica Hasić Aida)
3.mjesto Vejzović Aldijana, JU OŠ “Stupari” Stupari (mentorica Hodžić Meksida)

Lukavac

Domaćin takmičenja: JU OŠ “Prokosovići” Prokosovići

1.mjesto Salibašić Anel, JU OŠ “Lukavac Grad” Lukavac (mentorica Edisa Bektić)
2.mjesto Turkić Said, JU OŠ “Puračić” Puračić (mentorica Adevija Mujkić)
3. mjesto Džibrić Ajla i Alić Melina, JU OŠ Prokosovići (mentor Elvir Čajić)
3.mjesto Ombašić Mahir, JU OŠ “Lukavac Grad” (mentorica Aida Osmanović)
3.mjesto Sejdinović Aldin, JU OŠ “Gnojnica” Gnojnica (mentorica Azra Tabaković)

Sapna

Domaćin takmičenja: JU OŠ “Sapna” Sapna

(Očekujemo rezultate)

Srebrenik

Domaćin takmičenja: JU Prva osnovna škola Srebrenik

1.mjesto Džanić Tarik, JU OŠ “Duboki Potok” Duboki Potok (mentorica Alma Sadić)
2.mjesto Delić Mahir, JU Prva osnovna škola Srebrenik (mentorica Emina Mudrov)
3.mjesto Ibrić Mahir, JU OŠ “Duboki Potok” Duboki Potok (mentorica Alma Sadić)

Teočak

Domaćin takmičenja: JU OŠ “Teočak” Teočak

1.mjesto, Hadžić Hamza, JU OŠ “Teočak” Teočak (mentor Nusret Džuzdanović)
2.mjesto Abdulahović Almir, JU OŠ “Teočak” Teočak (mentor Nusret Džuzdanović)
3.mjesto Muminović Danis, JU OŠ “Teočak” Teočak (mentor Nusret Džuzdanović)

Tuzla

Domaćin takmičenja: Richmond Park International Schools

1.mjesto Mujačić Selma, JU OŠ “Sjenjak” Tuzla (mentor Zlatan Mehikić)
2.mjesto Aljukić Ismar, JU OŠ “Brčanska Malta” Tuzla (mentor Hadžinurbegović Halida)
3.mjesto Džaferović Džafer, JU OŠ Sjenjak” Tuzla (mentor Zlatan Mehikić)

Živinice

Domaćin takmičenja: JU OŠ “Dubrave” Dubrave

1.mjesto Kurtović Iman, JU Prva OŠ Živinice (mentorica Edina Kozarević)
2.mjesto Mrakanović Ahmed, JU OŠ “Đurđevik” Đurđevik (mentorica Mirzeta Butković)
3.mjesto Čaušević Alen, JU Prva OŠ Živinice (mentorica Edina Kozarević)
3.mjesto Mujčić Ajdin, JU OŠ “Dubrave” Dubrave (mentor Edis Kalajac)

Komentari su zatvoreni.