Meet and Code TK

Iza Meet and Code inicijative stoje:

SAP: Inicijativu finansira SAP , koji također pruža i druge resurse za neprofitne organizacije

Haus des Stiftens Gmbh (HDS): Organizacija odabrana za finansiranej događaja u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj

TechSoup Europe: Organizacija odgovorna za sprovođenje aktivnosti u ostalim zemljama Evrope

Pozivamo Vas da se uključite u obilježavanje Evropske sedmice kodiranja koje traje u periodu od 6.10.2018 do 21.10.2018. U okviru obilježavanja ovog događaja ,sa vašim učenicima, kolegama ili roditeljima možete organizovati razne radionice na teme vezane za programiranje.

Molimo Vas da vaše događaje fotografišete te sa kratkim izvještajem pošaljete na e-mail

info@upinitk.ba.

Vaš događaj će biti prikazan na stranici udruženja UPINITK, www.upinitk.ba.

Na kraju Meet and Code sedmice će biti održana konferencija “U susret kodiranju 2018”, na kojoj će pored prezentacije aktivnosti na području Tuzlanskog kantona i dodjele certifikata biti i prigodna predavanja navedena u agendi ovog promotivnog materijala.

Meet and Code ima za cilj da upozna djecu i mlade uzrasta od 8 do 24 godine sa svijetom tehnologije i programiranja. Događaji su dizajnirani tako da pokažu mladim ljudima koliko programiranje može biti zabavno i na koji način može pomoći u ostvarivanju i primjeni ideja. Oni trebaju naučiti na koji način tehnologija funkcioniše i na koji način IT utiče na naše svakodnevne živote . Istraživanjem širokog spektra tehnologija, digitalnih tema i kreativnog programiranja , oni će biti ohrabreni da još više razvijaju svoje digitalne vještine koje su im potrebne u današnjem svijetu.
Evropska sedmica programiranja će biti organizovana od 6. do 21. oktobra 2018. a tvorci projekta su Mladi savjetnici , odnosno grupa savjetnika bivših EU predstavnika digitalne agende Neelie Kroes, koju podržava i Evropska komisija. Meet and Code inicijativa promovira naučne i tehnološke događaje svih vrsta , u kontekstu i u vezi sa Evropskom sedmicom programiranja.

Programeri mogu organizovati radionice u lokalnim školama , društvenim centrima , knjižarama ili drugim institucijama.

Nastavnici koji se bave programiranjem, mogu održati časove programiranja, podijeliti nastavne planove i organizovati radionice za kolege

Nastavnici koji se (još) ne bave programiranjem mogu organizovati seminare ili pozvati roditelje učenike ili programere, te skupa učiti programirati

Roditelji mogu potaknuti djecu da sudjeluju u radionicama

Preduzetnici i neprofitne organizacije mogu održati radionice, dati svoje osoblje na raspolaganje kao trenere, organizirati zabavne programerske izazove za učenike i sponzorisati programerske događaje.

Javne ustanove mogu organizovati radionice programiranja ili okrugle stolove u svojim prostorijama

Svi koji učestvuju u aktivnostima programiranja mogu sa nama podijeliti svoje iskustvo na web stranici www.upinitk.ba i na taj način inspirisati druge

 • Hardver
 • Robotika
 • Web dizajn i programiranje
 • Programiranje bez struje
 • Scratch programiranje
 • Objektno orijentirano programiranje
 • Kreiranje igrica
 • 3D štampanje
 • Umjetna inteligencija
 • Promocija jednakosti
 • Motivacija i podizanje takmičarskog duha
 • Internet of Things
 • Umjetnost i kreativnost

 • Programiranje je zabavno !
 • Programiranje je kreativno ! Ljudi su od svojih prvih dana stvarali od gline , kamena , cigle , papira i drveta. Danas , takođe , stvaramo programiranjem.
 • Programiranje osnažuje ! Možeš učiniti mnogo više od samog korištenja digitalnog sadržaja ; programi- ranjem možeš napraviti mnogo toga i učiniti stvari dostupne milionima ljudi. Možeš napraviti web stranicu, igricu ili preuzeti kontrolu nad kompjute- rom ili robotom putem programiranja.
 • Shvati svijet. Stvari su sve više međusobno povezane. Kad shvatimo šta se dešava iza ekrana shvatit ćemo svijet !
 • Programiranjem učimo informatičku logiku , rješavanje problema, kreativnost, kritički način razmišljanja , analitički pristup i timski rad.
 • 90% poslova danas treba ljude sa digitalnim vještinama, uključujući programiranje.

Različite društvene grupe kao što su škole, IT stručnjaci, firme ili računarski klubovi mogu plani- rati i organizovati događaje za ove ciljne grupe. Međutim, promotor i organizator događaja mora biti dobrotovrna organizacija , kao što je udruženje za razvoj škola , kako bi neka od tih organizacija bila u mogućnosti da dobiju finansijska sredstva.

Komentari su zatvoreni.