Pripreme za obilježavanje DSI 2021

U okviru programa obilježavanja Dana sigurnijeg interneta 2021 koji se ove godine obilježava 9.februara 2021. pod sloganom “Zajedno za bolji internet”, Udruženje profesora i nastavnika informatike u Tuzlanskom kantonu je organizovalo webinar kako bi bi se kroz razmjenu iskustava što bolje pripremili i organizovali za obilježavanje predstojećeg Dana sigurnijeg interneta .

Na webinaru koji je održan u petak 5.2.2021. predavači su izložili sljedeće teme:

  1. “Organizacija Dana sigurnijeg interneta 2021 u BiH”, MFS EMMAUS, Amela Efendić,
  2. “Ovisnost o internet tehnologijama”, Društvo pedagoga i psihlologa TK, Selma Teparić,
  3. “Pedagoško-psihološka pomoć učenicima, žrtvama internet nasilja”, Društvo pedagoga i psihologa TK, Samida Husičić,
  4. “Zaštita maloljetnika od zloupotrebe informaciono komunikacionih tehnologija”, MUP TK Odjel za maloljetničku delikvenciju, Boris Rakulj
  5. “Informaciono komunikacione tehnologije kao uzrok i rješenje problema nasilja na internetu”, UPINITK, Damir Spahić

Kao zaključak webinara usaglašeno je da se treba što više preventivno djelovati prema učenicima kako bi se broj slučajeva digitalnog nasilja smanjio na što je moguće manju mjeru.

  1. Potrebno je da se u Nastavne planove i programe što više ugrade nastavne jedinice i radionice na temu sigurnog korištenja interneta
  2. U časove odjeljenske zajednice uključiti teme o bezbjednom i sigurnom korištenju interneta kao i posljedicama koje vrebaju uslijed neprimjerenog korištenja društvenih mreža
  3. Učenike upoznati sa smjernicama i ponašanjima u slučajevima širenja štetnih sadržaja i cyberbullinga
  4. Prigodnim plakatama, programima  te gostima obilježiti Dan sigurnijeg interneta.

Želimo Vam sretnu i uspješnu organizaciju DSI 2021.

Komentari su zatvoreni.