Bilteni

Bilteni sa gradskih/općinskih takmičenja za osnovne škole

 1. Bilten sa I gradskog/općinskog takmičenja iz informatike za učenike osnovnih škola 2019
 2. Bilten sa II gradskog/općinskog takmičenja iz informatike za učenike osnovnih škola 2021
 3. Bilten sa III gradskog/općinskog takmičenja iz informatike za učenike osnovnih škola 2022
 4. Bilten sa IV gradskog/općinskog takmičenja iz informatike za učenike osnovnih škola  2023
 5. Bilten sa V gradskog/općinskog takmičenja iz informatike za učenike osnovnih škola  2024

Bilteni sa kantonalnih takmičenja za osnovne škole

 1. Bilten sa I kantonalnog takmičenja iz informatike za učenike osnovnih škola, Tuzla 2019
 2. Bilten sa III kantonalnog takmičenja iz informatike za učenike osnovnih škola, Tuzla 2022
 3. Bilten sa IV kantonalnog takmičenja iz informatike za učenike osnovnih škola, Tuzla 2023
 4. Bilten sa V kantonalnog takmičenja iz informatike za učenike osnovnih škola, Tuzla 2024

Bilteni sa kantonalnih takmičenja za srednje škole

 1. Bilten sa III kantonalnog takmičenja iz informatike za učenike srednjih škola, Gradačac 2015
 2. Bilten sa IV kantonalnog takmičenja iz informatike za učenike srednjih škola, Tuzla 2016
 3. Bilten sa V kantonalnog takmičenja iz informatike za učenike srednjih škola, Tuzla 2017
 4. Bilten sa VI kantonalnog takmičenja iz informatike za učenike srednjih škola, Gračanica 2018
 5. Bilten sa VII kantonalnog takmičenja iz informatike za učenike srednjih škola, Tuzla 2019
 6. Bilten sa VIII kantonalnog takmičenja iz informatike za učenike srednjih škola, Tuzla 2022
 7. Bilten sa IX kantonalnog takmičenja iz informatike za učenike srednjih škola, Tuzla 2023
 8. Bilten sa X kantonalnog takmičenja iz informatike za učenike srednjih škola, Tuzla 2024

Komentari su zatvoreni.